ජනපති පුතුගේ අමෙරිකාවේ නිවස ඉදිරිපිට ත් විරෝධතා

0
33

අමෙරිකාවේ ලොස් ඇන්ජලීස්හි පිහිටි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පුත් මනෝජ් රාජපක්ෂ මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් පවත්වා තිබේ.

එම විරෝධතාව පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍යවල වාර්තා පළ විය.

ඔවුන් මනෝජ් රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලා සිට ඇත්තේ, ඔහුගේ පියා ආපසු නිවසට කැඳවා ගන්නා ලෙස ය.