ග්‍රහයන් අටදෙනකුම වරින් වර බලවත් වන අප්‍රේල් මාසයේ වාසනාවන්ත දරු උපත්

0
66


2022 අප්‍රේල් මාසය තුළ ග්‍රහයන් නවදෙනා අතරින් අට දෙනකුම වරින්වර උච්ච, මුලත්‍රිකෝණ, ස්වක්‍ෂේත්‍රව බලවත්වන අවස්ථා දක්නට ලැබේ. මෙවැන්නක් එක මාසයක් තුළදී සිදුවන්නේ කලාතුරකිනි. මෙම හේතුව මත අප්‍රේල් මාසයේ උපත ලබන දරුවන් ඉතා වාසනාවන්ත අය වන්නාහ.

(1)    කුජ ග්‍රහයා මාසය ආරම්භයේ සිට 07 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා ප.ව. 3.15 දක්වා මකර රාශියේ උච්චව බලවත්ව සිටී.

(2)    සෙනසුරු ග්‍රහයාද මාසය ආරම්භයේ සිට 29දා සිකුරාදා පෙ.ව. 7.52 දක්වා මකර රාශියේ ස්වක්‍ෂේත්‍රව සිටින අතර ඉන්පසුව කුම්භ රාශියේ මුල ත්‍රිකෝණ වේ.

(3)    ඊළඟට ගුරු ග්‍රහයාද අප්‍රේල් 13 වැනිදා බදාදා ප.ව. 3.50ට මීන රාශියට පැමිණ ස්වක්‍ෂේත්‍රව බලවත් වෙයි.

(4)    සිකුරු ග්‍රහයාද අප්‍රේල් මස 27 වැනිදා බදාදා ප.ව. 6.17ට මීන රාශියේ උච්චව බලවත් වේ.

(5)    රාහු අප්‍රේල් මස 12 වැනිදා අඟහරුවාදා 1.56 දක්වා වෘෂභ රාශියේද, කේතුද එම සමානව වෘශ්චිකයේද උච්චව සිටී. 

(6)    පුරපස සඳු අප්‍රේල් 04 වැනි සඳු දින රාත්‍රි 9.06ට සිය උච්ච මුල රාශිය වූ වෘෂභ රාශියට පැමිණ 07 වැනිදා බ්‍රහස්පතින්දා පෙ.ව. 9.11 දක්වා බලවත්ව සිටී. 

    එම පුර සඳුව 09 වැනිදා සෙනසුරාදා රාත්‍රි 9.50ට ස්වක්‍ෂේත්‍ර රාශිය වූ කටක රාශියට පැමිණ 12 වැනිදා අඟහරුවාදා පෙ.ව. 8.34 දක්වා බලවත්ව සිටී.

(අ) මෙහිදී කුජ මකර රාශිගත කාලය තුළම සෙනසුරුද මකර රාශියේ පසුවන බැවින් කුජ – ශනි යෝගය යෙදේ. එය විවාහ කටයුතුවල දෝෂයක් වුවත් මගේ අත්දැකීම අනුව මෙම යෝගය ඇති අය අතිදක්ෂ ඉන්ජිනේරුවන්, පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ දක්ෂතා දක්වා සියුම් කාර්මික ගුණයක් ඇත්තෝ වන්නාහ.

(ආ) ගුරු ග්‍රහයා මීන රාශිගත වූ සමහර අවස්ථාවන්හිදී “ගුරු හංස” නම් වන පුරුෂ රාජයෝගය සහිත දරුවන් උපත ලබයි.

(ඇ) සිකුරු ග්‍රහයා 27 වැනි දින මීන රාශියේ උච්ච වන විට ගුරුද එහි ස්වක්‍ෂේත්‍රව සංයෝග වේ. ගුරුට සිකුරු සතුරු ග්‍රහයෙකි. මේ දෙදෙනාගේ වෛරය නිකාය දෙකක පූජකවරුන්ගේ වෛරයට සමාන කරයි. එහි අදහස අධික සුබපල ලබාදෙන බවයි. මධ්‍යම වයසට යනවිට ඉඩකඩම්, මිල මුදල්, අලංකාර සුව පහසු නිවාස, යාන වාහන ලැබීමට වාසනාව පෑදේ.

ජේ‍යාතිෂවේදී හංවැල්ලේ

ඇස්.සිරිවර්ධන 

  0717322467