කුම්භ ලග්න හිමියන්ට ධන සම්පත් හා හදිසි ලොතරැයි ජය අත්පත් කරදෙන විශේෂ දිනයක් 2022 අප්‍රේල් 05

0
64

ශ්‍රී  ලංකාවාසී කුම්භ ලග්න හිමියන්ට ඉතාම කලාතුරකින් තම ග්‍රහචාරය ඉතාම බලවත් ලෙස විශේෂයෙන් ධන සම්පත් ලබාදෙන දිනයක් උදාවේ. එනම් 2022 අප්‍රේල් 5 වැනි අඟහරුවාදා දිනයයි.

මෙදින කුම්භ ලග්න හිමි ඔබේ කේන්දරය

මෙදින කුම්භ ලග්න හිමි ඔබේ කේන්දරයේ ඉහත සඳහන් අයුරු ග්‍රහයන් සිටින විට පහත සඳහන් ග්‍රහ බලයක් නිර්මාණය වේ.

01. දෙවැන්නාධිපති (2) හා එකොළොස්වැන්නාධිපති (11) ග්‍රහයා වන බ්‍රහස්පති නොහොත් ගුරු ලග්නගත වීම. මෙය සුපිරි ධන යෝගයකි.

02. එමෙන්ම 9 අධිපති සිකුරු බුද්ධි කාරක ගුරු ග්‍රහයා සමඟ යෝගව සිටීම. ගුරු කුම්භ ලග්නයට අනුව ධන කාරක ග්‍රහයාද වේ. මේ නිසා සැප සම්පත් ලැබීමට හේතුවේ. මුදල් ලැබීමටද හේතුවේ. 

03. මෙදින ලග්නය දෙපස රබු+කුශ යන ප්‍රබල ග්‍රහයන් සිටීම නිසා මෙය තමා බලවත් වීමට හේතුවේ.

04. කුජ හා සෙනසුරු යන පාප ග්‍රහයන් 12 වැන්නේ බලවත් වීම නිසා සියලුම බාධා හදිසි විපත් කරදරවලින් ඔබව නිදහස් වීමට හේතුවේ.

05. 4 වැන්න නැතහොත් ගෘහස්ථානයේ රාහු හා සඳු උච්චව සිටියි. මේ නිසා තම නිවෙසට සම්පත් ලැබීමට වස්තුව ලැබීමට හේතුවේ.

06. මෙදින නැඟෙනහිර අර්ධයේ රාහු හා කේතු බලවත්ව කාලසර්ප යෝගයක්ද නිර්මාණය වේ.

07. කේන්දරයේ 9 වැන්නාධිපති (භාග්‍යස්ථානය/ධර්මස්ථානය) සිකුරු දෙවැන්නේ ගුරු සමඟ සිටින බැවින් සාධාරණ ලෙස මුදල් ලැබීමට හේතුවේ. ධන යෝගයක්ද වේ.

ඔබ කුම්භ ලග්නයෙන් ඉපදී මේ වන විට ඔබට ලබා ඇත්තේ බ්‍රහස්පති මහ දශාවේ බ්‍රහස්පති අතුරු දශාවක් නම් හෝ 

සිකුරු මහ දශාවේ සිකුරු අතුරු දශාවක් නම් හෝ 

බුධ මහ දශාවේ බුධ අතුරු දශාවක් නම් ඔබට ඉහත සඳහන් ධන සම්පත් ලැබීම් නියතයි. මේ නිසා මෙය ලබාගැනීමට වාසනාව උරගා බලන්න. උත්සාහ ගන්න. 

ප්‍රවීණ ජේ‍යාතීර්වේදී 

විශ්‍රාම ලත් විදුහල්පති 

K.D.R.P.  රාජකරුණා 

කොස්ගොඩ 

දුරකථන අංක:071-3934744