අප්‍රේල් 07 වැනිදායින් පසුව කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳ අසුබ ආරංචි

0
69

මීට කලින් ලිපිවලින්ද කිහිප වරක්ම සඳහන් කළ පරිදි කුජ ග්‍රහයා 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 7 වැනිදා ප.ව. 3.15ට කුම්භ රාශියට පිවිසෙයි. ඒ අනුව 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 7 වැනිදා දක්වා ඉදිරියට පවතින දින කිහිපය තුළ මිථුන ලග්න හිමියන්ගේ ජීවිතවල යම් යම් වෙනස්කම් පෙන්නුම් කරන අතර, ඔවුන් එම වෙනස්කම් තමන්ට වාසිදායක වන ආකාරයට කළමනාකරණය කර ගැනීමට උත්සාහ කළ යුතුයි. එමෙන්ම මීට කලින් ලිපියෙන්ද සඳහන් කළ පරිදිම කුජ ග්‍රහයා කුම්භ රාශිය තුළ හැසිරෙන 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 7 වැනිදාත්, 2022 වසරෙහි මැයි 17 වැනිදාත් අතර කාලසීමාව තුළ කටක ලග්න හිමියන්ට දැනට පවතින ස්වභාවය වෙනස් වන ආකාරයට අලුත් ආරංචියක් ලැබීමක් හෝ අලුත් සිද්ධියක්, සිදුවීමක් පෙන්නුම් කෙරේ.

2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 7 වැනිදා කුජ ග්‍රහයා කුම්භ රාශියට පිවිසීමේ තත්කාල කේන්දර සටහනට අනුව 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 7 වැනිදායින් පසුව එළැඹෙන සතියක පමණ කාලසීමාව තුළ රටෙහි කෘෂි කර්මාන්ත ක්‍ෂේත්‍රය පිළිබඳව අසුබ සිදුවීම් සිදුවීමක් හෝ අසුබ ආරංචි ලැබීමක් පෙන්නුම් කෙරේ. එමෙන්ම මෙම ග්‍රහ ගෝචරයට අනුව 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 7 වැනිදායින් පසුව එළැඹෙන සතියක පමණ කාලසීමාව තුළ රටම දන්නා ප්‍රසිද්ධ චරිතයකට ඇති වන ඉතා බලගතු අපලයක්ද පෙන්නුම් කෙරේ.

2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 8 වැනිදා ප.ව. 12.00ට බුධ ග්‍රහයා මේෂ රාශියට පිවිසෙන අතර 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 24 වැනිදා රාත්‍රි 12.22 තෙක්ම බුධ තම මේෂ රාශි චලිතය පවත්වාගෙන යයි. මෙම ග්‍රහ චලිතය අනුව 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 8 වැනිදායින් පසුව එළැඹෙන සතියක පමණ කාලසීමාව තුළ අසුබ ආරංචි සහ අසුබ සිදුවීම් පෙන්නුම් කරන අතර අනතුරු ඉහළ යෑමටද ඉඩකඩ ඇත. එමෙන්ම ඉහත කී කාල සීමාව තුළ අසනීප හා රෝග සම්බන්ධවද යම් තරමකට හෝ අසුබ ආරංචි ලැබෙන්නට ඉඩකඩ ඇත. එමෙන්ම මෙම ග්‍රහ ගෝචරයට අනුව 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 8 වැනිදායින් පසුව එළැඹෙන දින කිහිපය තුළ ආගමික අංශ සම්බන්ධවද යම් තරමකට හෝ අසුබ ආරංචි ලැබෙන්නට ඉඩකඩ පවතින බව පෙනේ. මීට අමතර ලෙස 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 8 වැනිදා ප.ව. 12.00ට සිදු වන බුධ මාරුවට අනුව 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 8 ආශ්‍රිත දිනවල අධ්‍යාපන, සන්නිවේදන, මාධ්‍ය වැනි අංශ පිළිබඳව අලුත් ආරංචිවලට ඉඩකඩ පවතින බව පෙනේ.

අප විසින් 2022 වසරෙහි පෙබරවාරි 13 වැනිදා මව්බිම “තරුපති” අතිරේකය තුළින් සහ ඊට පෙර සහ පසු පළ කළ ලිපි මඟින් 2022 වසරෙහි පෙබරවාරි 26 වැනිදාත්, 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 7 වැනිදාත් අතර කාලසීමාව තුළ ගුවන් ගමන්වලට නොසිතූ බාධා ඇති වන බවට සහ ගුවන් යානා අනතුරු සිදුවන බවට අවධාරණයෙන් අනාවැකි පළ කරන ලදී. රුසියානු – යුක්රේන යුද්ධය හේතුවෙන් ඉහළ අහසෙහි ගුවන් යානා විනාශ වීම මඟින්ද, ලොව විශාලතම ගුවන් යානය විනාශ වීම මඟින්ද ගුවන් යානා මුක්ත කලාපයක් පිළිබඳව කතිකාවතක් නැතිවීම මඟින්ද, ගුවන් ගමන් ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තු ඉහළ යෑම මඟින්ද අප පළ කළ අනාවැකිය, අප සඳහන් කළ කාලසීමාව තුළම තහවුරු විය. තවද ග්‍රහ ගෝචරවලට අනුව ඉහත කාලසීමාව තුළ ලෝක මට්ටමෙන් සිදුවන පිපිරීම් සහ ගිනිගැනීම් පෙන්නුම් කරන බව අප විසින් අවධාරණයෙන් අනාවැකි පළ කරන ලද අතර රුසියා – යුක්රේන යුද්ධයේ බිහිසුණු අවස්ථා මඟින් එම අනාවැකියද තහවුරු විය. ඉහත සඳහන් ආකාරයටම කුජ සහ ශනි නැවත එක්වීමත් 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 29 වැනිදාත් 2022 වසරෙහි මැයි 17 වැනිදාත් අතර කාලසීමාව තුළ සිදුවන බව පෙනේ. ඒ අනුව 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 29 වැනිදාත්, 2022 වසරෙහි මැයි 17 වැනිදාත් අතර කාලසීමාව තුළ නැවත වතාවක් ගුවන් ගමන්වලට විශේෂ බාධා ඇති වන සහ ගුවන් අනතුරු සිදුවන විශේෂ ග්‍රහ පිහිටීමක් නිර්මාණය වන බව පෙනේ.

තවද මෙම ග්‍රහ ගෝචරය අනුව 2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 29 වැනිදාත් 2022 වසරෙහි මැයි 17 වැනිදාත් අතර කාලසීමාව තුළ අත්වැරදීම්වලින් සිදුවන පිපිරීම් සහ ගිනි ගැනීම්වලටද, ලෝක මට්ටමෙන් සිදුවන බෝම්බ පිපිරීම්, ගිනි ගැනීම් සහ වෙනත් පිපිරීම්වලටද ඉඩකඩ පවතින බව පෙනේ.

2022 වසරෙහි අප්‍රේල් 12 වැනිදා ප.ව. 1.56ට රාහු ග්‍රහයා මේෂ රාශියටද කේතු ග්‍රහයා තුලා රාශියටද චලිත වෙයි. මෙම ග්‍රහ චලිතයට අනුව පසුගිය වසර එකහමාර තුළ සිදුවූ ගුප්ත සහ අවිනිශ්චිත අසනීප ඇතිවීමේ සහ පැතිරීමේ අවදානම යම් පමණට හෝ ඇතිවී යනු ඇත.

ප්‍රවීණ ජේ‍යාතිර්වේදී

පාරින්ද්‍ර සුගතදාස

0714410906