හැටන් නගරයේ පාසල් බස්, වෑන් ධාවනයෙන් ඉවත් වෙයි

0
26

නොර්වුඩ් – නීටා පත්ම කුමාරි

ඩීසල් ඉන්ධන නොමැතිවීම නිසා හැටන් ප්‍රදේශයේ රජයේ සහ ජාත්‍යන්තර පාසල්වලට ළමයින් ප්‍රවාහනය කරන පෞද්ගලික බස් රථ ගණනාවක් ඊයේ (31දා) සිට ධාවනයෙන් ඉවත්කර ඇත.

මස්කෙළිය, බගවන්තලාව, ගිනිගත්හේන, තලවකැලේ සහ කොටගල යන ප්‍රදේශවල සිට දිනපතා පෞද්ගලික බස් රථ සහ වෑන් රථවලින් හැටන් ප්‍රදේශයේ පිහිටි රජයේ සහ ජාත්‍යන්තර පාසල්වලට ළමයින් ප්‍රවාහනය කෙරෙයි. පෞද්ගලික බස් රථ සහ වෑන් රථ ගණනාවක් ධාවනයෙන් ඉවත් කරගෙන ඇතැයි පාසල් ළමයින් ප්‍රවාහනය කරන ලද පෞද්ගලික බස් රථ සහ වෑන් රථ රියැදුරෝ පැවැසූහ.

ඊයේ (31දා) පාසල්වලට ළමයින් ප්‍රවාහනයද කළද අද (01දා) දින සිට ළමයින් ප්‍රවාහනය කිරීමට ඉන්ධන නොමැති නිසා තමන්ද ළමයින් ප්‍රවාහනය නොකරන බව රියැදුරෝ කියති.

මේ අතර පාසල් ළමයින් ප්‍රවාහනය කරන පෞද්ගලික බස් සහ වෑන් රථ ගණනාවක් ධාවනයෙන් ඉවත්වී ඇති නිසා එම ළමයින් පොදු ප්‍රවාහන සේවාවල පාසලට පැමිණෙන ආකාරය දක්නට ලැබිණි.