විදුලිය කැපීමෙන් රාජකාරීවලට බාධා

0
151

ලුණුවිල – රෝස් කොලින්

වෙන්නප්පුව මැතිවරණ කොට්ඨාසයට අයත් විශාල ජනතාවකට සේවය සපයන දංකොටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ හදිසියේ සිදුවන විදුලිය කැපීමෙන් රාජකාරි කටයුතුවලට සහ රැස්වීම්වලට හා මහජනතාවගේ එදිනෙදා හදිසි අවශ්‍යතාවන් වන මරණ හා උප්පැන්න සහතික පිටපත් ලබාගැනීමේ කටයුතුවලට බලවත් බාධා වී තිබේ.

මසකට වතාවක් පවත්වන 2022 මාර්තු මස කෘෂිකර්ම කමිටුවට සහභාගි වූ නිලධාරීන් විදුලිය විසන්ධිවීම නිසා දුෂ්කරතා මැද එම කටයුතු කරගෙන යන අන්දම දක්නට ලැබුණු අතර අයැදුම්පත් ඉදිරිපත් කර හදිසියේ මරණ හා උප්පැන්න සහතික ලබාගැනීමට පැමිණි ජනතාවට ඒවා කලට වේලාවට ලබාගැනීමට නොහැකිවීමෙන් ඔවුන් විඳින දුක්ගැහැට මෙතෙකැයි කිව නොහැකි තරම් බවක්ද පෙනෙන්නට තිබුණි.

මේ සඳහා එකම විසඳුම වන්නේ ආයතන සඳහා හදිසියේ ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි හා විදුලිය විසන්ධිවීමත් සමඟම ස්වයංක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වන ජෙනරේටරයක් පාවිච්චි කිරීමයි. එවන් පහසුකම් හෝ මෙම කාර්යාලයට ලබාදීමට රජයේ බලධාරීන් මෙතෙක් පියවර ගෙන නොතිබීම ඉමහත් කනගාටුවට කරුණක් බව ජනතාව චෝදනා කරති.