ඉතිහාසයේ මුල්වතාවට මාදුරු ඔය හා පිඹුරත්තෑව ජලාශය වාන් දමයි

0
154

මහවැලි ‘සී’ කලාපයේ ගොවි අරගල ව්‍යාපාරයේ සභාපති ජේ.බී. රන්දෙණිය මහතා මෙසේ ප්‍රකාශ කළේය. 2022 යල් කන්නයේ වී වගාවට ජලය දෙන්න මහවැලිය සැලසුම් කරල තියෙන්නේ ඒ අප්‍රේල් 20 දින. අපේ ප්‍රදේශවලට කිසිදු වර්ෂාවක් නෑ. වික්ටෝරියා, රන්දෙණිගල වැනි ඉහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට වැසි නැති බව අපි දන්නවා. අපේ ප්‍රදේශයේ වැව් වාන් දමන්නේ එක්කෝ ඉහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාවක් තිබිය යුතුයි. නැත්නම් අපේ වැව් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට අධික වර්ෂාවක් තිබිය යුතුයි. මේ දෙකම නොවී සති දෙකකට වැඩි දින ගණනක් වැව් වාන් දමන්නේ වික්ටෝරියා, රන්දෙණිගල වැව්වල ජලය පාලනයකින් තොරව පහළ වැව් වෙත මුදා හැරීම නිසා බව අප විස්වාස කරනවා. 

මේ ජලය, ජල විදුලිය නිෂ්පාදනයට භාවිත කරන ජලය යැයි අපට දැනගන්නට තියෙනවා. විශාල ජල කඳක් කිසිම ප්‍රයෝජනයකට නොගෙන මුහුදට යෑමට ඉඩ සැලැස්වීම ජාතික අපරාධයක්. ඉදිරි යල් කන්නයේ මහවැලි ‘බී’ හා ‘සී’ කලාපවල වී වගාවට ජලය හිඟ වුණොත් මේ මෝඩ අමන තීරණ ගත්තු බලධාරීන් එයට වගකිව යුතුයි. මිනිස්සුන්ට පොහොර ටික දුන්නේ නෑ. මාස් කන්නයේ ගොවීන්ට අස්වැන්න නෑ. ගොවියාගේ යල් කන්නයත් විනාශ කරන්න තමයි ආණ්ඩුව හදන්නේ යනුවෙන් ප්‍රකාශ කළේය.

මාදුරුඔය හා පිඹුරත්තෑව ජලාශවලින් වාන් දමන විශාල ජල කඳ කැලේ මැදින් ගලාගෙන ගොස් වාකරේ හරහා මුහුදට යයි. තව පැත්තකින් ඉසඩ්.ඩී. (ලඤ) ඇළ මඟින් විශාල ජල කඳක් මුදා හැර ඇත. ජලය අපතේ හැරීම පිළිබඳව මහජනතාව රජයට හා නිලධාරීන්ට දැඩි අප්‍රසාදය පළ කරති.

දෙහිඅත්තකණ්ඩිය _ කුමාර නවෝද්‍ය