ආදාහනාගාරයට ගෙනා මීනි පුච්චන්න ඥාතීන්ට ජෙනියක් ගේන්න වෙලා

0
18


කුමුදු උපුල් ශාන්ත 

ජාඇල නගර සභාවට අයත් කපුවත්ත සුසාන භූමියේ ආදාහනය සඳහා ඊයේ (31) රැගෙන ආ මළසිරුරු දෙකක් විදුලිය විසන්ධි වීම හේතුවෙන් ආදාහනය කර ගැනීමට නොහැකිව මියගිය පුද්ගලයාගේ ඥාතීහු දැඩි අපහසුතාවකට පත්වූහ. 

කොවිඩ් ආසාදිතව මියගියි පුද්ගලයකුගේ දේහයක්ද ඒ අතර තිබී ඇත. 

මියගිය එක් පුද්ගලයකුග් ඥාතීන් විදුලිජනන යන්ත්‍රයක් ආදහනාගාරය වෙත රැගෙන ගොස් පැය තුනකට පමණ පසුව එම දේහය ආදහනය කර අත. 

එහි දේහය ආදහනය කිරීමෙන් පසුව කොවිඩ් ආසාදිතව මියගිය පුද්ගලයාගේ දේහයද සුසාන භූමිය වෙත රැගෙන ගොස් ආදාහනය කරමින් තිබෙන අතරතුර විදුලිය විසන්ධි වී ඇති බවද පසුව එහි සිටි සේවකයන් “උඹලා පුච්චා ගනිල්ලා අපි යනවා” යනුවෙන් පවසා එම ස්ථානයෙන් පිටත්ව ගිය බව එම මියගිය පුද්ගලයාගේ ඥාතීහු චෝදනා කරති.