සිවිල් පුරවැසියකුගෙන් ගාල්ල උසාවියට මෝසමක්

0
12

ගාල්ල – ෆර්හාන් නිසාම්දීන්

වරෙන්තුවක් ඇති බව පවසා පොලිසිය විසින් තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට සූදානම්වන බවත් එහෙත් තමන්ට වරෙන්තුවක් නැති බවත් පවසා සිවිල් පුද්ගලයකු විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ මෝසමක් සලකා බැලූ ගාල්ල ප්‍රධාන මහෙස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුණවෙල මහතා ඔහුට මෙම අධිකරණයේ වරෙන්තුවක් නොමැති බව කියා සිටියේය.

ගාල්ල ක්‍රිප්ස් පාර පදිංචි සනත් ජයම්පති දේවසුරේන්ද්‍ර යන අය විසින් මෙම මෝසම ඉදිරිපත් කර තිබිණි.

නීතිඥ සහායක් නොමැතිව ඔහු විසින්ම මෝසම ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර අධිකරණයට කරුණු දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ තමා විසින් කරන ලද පැමිණිල්ලකට පවරා තිබූ නඩුව ජනවාරි 04 වැනි දින කැඳවා තිබූ අතර අතපසුවීමකින් එදින පෙනී සිටීමට නොහැකිවීම නිසා වරෙන්තු වී ඇති බවය.

එය දැනගත් වහාම අධිකරණයට ගරු කරමින් තමා ජනවාරි 07 වැනි දින අධිකරණයේ පෙනී සිටීමෙන් පසු වරෙන්තුව ආපසු කැඳවූ බවද ඔහු කියා සිටියේය. වරෙන්තුව ආපසු කැඳවීමේ පිටපතක් ගාල්ල මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයාට යැවූ බවද කියා සිටි ඔහු මේ අතර වෙනත් අවශ්‍යතාවකට ඉකුත් 22 වැනි දින පොලිසියට ගිය අවස්ථ‍ාවේ පොලිස් නිලධාරියකු පැමිණ මාර්තු 04 වැනිදින  වරෙන්තුවී  ඇති බව පැවැසූ බවත් එහිදී තමා වරෙන්තුව ආපසු කැඳවීමේ ලිපිය සහ නඩු වාර්තාව ඉදිරිපත් කඵත් පොලිස් නිලධාරියා එය පිළිනොගත් බවත් කියා සිටියේය.

ඔහුගේ නඩු වාර්තාව අනුව ඔහුට වරෙන්තුවක් නැති බව මහෙස්ත්‍රාත්වරයා කියා සිටියේය.