වහලය දිරලා, ‍ෙදාර ජනේල වේයෝ කාලා

0
25

මීගහකිවුල – රුවන් කුමාර

මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මීගොල්ල ප්‍රජාශාලාව කැඩී බිඳී විනාශයට පත්ව ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

වසර 20කටත් පෙර ඉදිකරන ලද මෙම ගොඩනැඟිල්ල මෙතෙක් පිළිසකර නොකිරීම මීට හේතුව බවද ඔවුහු පවසති. මේ වන විට මෙහි වහලේ සියලුම දැව දඬු දිරාපත්ව කැඩී බිඳී ඇති අතර වහලේ කොටසක් ඉතා අනතුරුදායක අයුරින් පහළට එල්ලී ඇත. ගොඩනැඟිල්ලේ ‍ෙදාර, උළුවහු ආදියද මුළුමනින්ම වේයන් කා දමා විනාශයට පත්ව තිබේ. මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් මොරහෙල, කැටවත්ත, මීගොල්ල හා ඒ අවට ගම්මාන රැසක ජනතාවට සිය පොදු කටයුතු සඳහා එක්රැස්වීමට ඇති එකම මධ්‍යස්ථානය මෙය බවද මෙම ගොඩනැඟිල්ල හැරුණු විට මෙම ගම්මානවල ජනතාවගේ පොදු රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා වෙනත් විකල්ප ස්ථානයක් නොමැති බවත් ප්‍රදේශවාසීහු කියති.

මීගහකිවුල ප්‍රාදේශීය සභාවේ මැදිහත්වීමෙන් හෝ මෙම ප්‍රජා ශාලාව පිළිසකර කිරීමට පියවර ගන්නැයි ප්‍රදේශයේ ජනතාව ඉල්ලා සිටිති.