මෙරටට අවැසි ඔෟෂධ අඛණ්ඩව ගැනීමට ලෝක බැංකුවේ සහාය ඕනෑ

0
17

ජේ.ටී. ද සිල්වා

ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියානු කලාපය පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ලිනේ ෂර්වස් බෙන්ස් මහත්මිය ඇතුළු විශේෂ නියෝජිත කණ්ඩායමක් රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා හමුවූ අවස්ථාවේ මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉහළම ප්‍රමුඛතාවෙන් කටයුතු කර ඔෟෂධ ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු කඩිනමින් යොදන බව බෙන්ස් මහත්මිය පවසා ඇත.

ශ්‍රී  ලංකාව තුළ එන්නත්කරණ වැඩපිළිවෙළේ සාර්ථකත්වය පිළිබඳ කලාපීය අධ්‍යක්ෂවරිය එම අවස්ථාවේදී විශේෂ ඇගැයීමක් කර ඇත.

ෆයිසර් එන්නත ලබාගැනීමේදී ලෝක බැංකුව ශ්‍රී  ලංකාව වෙත දුන් මූල්‍යාධාරය වෙනුවෙන් රාජ්‍ය ඇමැති චන්න ජයසුමන විශේෂ ස්තූතියක්ද පළකර තිබේ.