මැතිසබයේ ආහාර පාන අඩු වියදමින් සැකසීමේ සූදානමක්

0
19

අනුරාධා හේරත්, සඳුනි ගමාරච්චි 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ ආහාර පානද ඉතා සීමිත පිරිවැයකින් සැපයීමට පියවර ගත් බව වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු මව්බිමට පැවැසීය. 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිවරුන්ගේ පවුල්වලට පමණක් එහි භෝජනාගාරය විශේෂයෙන් විවෘත කර නොමැති බවත් ඒ අනුව ආර්ථික ප්‍රශ්න සමඟ මේ වන විට මන්ත්‍රිවරුන්ගේ ආහාර පානද ඉතා සීමිත පිරිවැයකින් සැපයෙන බවත් වේත්‍රධාරිවරයා කීය. 

වේත්‍රධාරිවරයා පැවැසුවේ පාර්ලිමේන්තුව නැරඹීමට පැමිණෙන මන්ත්‍රිවරුන්ගේ බිරිඳට හෝ මන්ත්‍රිවරියන්ගේ ස්වාමිපුරුෂයාටත්, ඔවුන්ගේ දරුවන්ටත් පමණක් පාර්ලිමේන්තුව නැරඹීමේ අවස්ථාව ලබාදී ඇති අතර එය අලුත් තත්ත්වයක් නොවන සේම ඔවුන්ට ඒ අනුව අවශ්‍ය භෝජන මුදල් ගෙවා ලබාදිය හැකි අවස්ථාවද මෙතෙක් උදා වී තිබූ බවත්ය. 

කෙසේ නමුත් කොවිඩ් – 19 වසංගතය සමඟ පසුගිය සමයේ මෙම අවස්ථාවට සීමා පැනවී තිබූ නමුත් දැන් එය යථා තත්ත්වයට පත්ව ඇති අතර ඉදිරියේදී මහජනතාවගෙන් සීමිත පිරිසකටද පාර්ලිමේන්තුව නැරඹීමට හා භෝජනාගාරයේ ආහාර පාන සීමිත ප්‍රමාණයක් ලබාගැනීමට හැකියාව සැලසෙන බවද ප්‍රනාන්දු මහතා පැවැසීය.