බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමි ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ළඟ විරෝධතාවක

0
17

නිර්මාණි ගුණරත්න 

ඉන්දියාව හා මෙරට රජය අතර පවතින   ගනුදෙනුවලට විරෝධය පළ කර ජනසෙත පෙරමුණේ නායක බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමියන් ශ්‍රී  ලංකාවේ ඉන්දීය  මහකොමසාරිස්වරයා වෙත ලියූ ලිපියක් කොමසාරිස්  කාර්යාලය  භාර නොගැනීම හේතුවෙන් උන්වහන්සේ ඇතුළු පිරිසක් කොමසාරිස් කාර්යාලයේ ගේට්ටුව ඉදිරිපිට  ඊයේ (30දා) විරෝධතාවයක නිරත වී තිබේ. 

ශ්‍රී  ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර පවතින  දේශපාලන-ආර්ථික ගනුදෙනු මඟින් මෙරටට ඇති විය හැකි ගැටලු  පිළිබඳව එම ලිපියේ සඳහන් කර ඇත. 

ශ්‍රී  ලංකාව තුළ පවතින ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව ශ්‍රී  ලංකා ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අවස්ථාවක් සලසා දෙන ලෙස ද එම ලිපියේ  සඳහන් කර ඇත.

ඡායාරූප

දුමිඳු වනිගසේකර