නවගමුවේ අනු‍ෙදාළ කන්දට යළිත් ගල්ප්‍රේත බැල්මක්

0
19

කඩුවෙල නවගමුවේ අනු‍ෙදාළ කන්ද කළුගල් කැඩීම සඳහා ව්‍යාපාරිකයකුට පවරා දීමේ සූදානමක් ඇතැයි ප්‍රදේශවාසීහු කියති. අක්කර 55ක් තරම්වන මෙම කන්ද රාජ්‍ය දේපළකි. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් සිටුවන ලද පැළ සහ ස්වාභාවිකව හැදුණු ගහකොළ සහිත මෙම කන්ද අනඟි වන වැස්මකින් යුක්තය. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි ස්වාභාවික පරිසර පද්ධතියක් වන මෙම කන්ද ජල මූලාශ්‍ර කලාපයකි. පහළ වෙල්යාය සහ හල්වක්කඩ වෙල්යාය අස්වද්දනු ලබන්නේ මෙම කන්දෙන් ගලා එන ‍ෙදාළ පාරවල් ආශ්‍රයෙනි.

ෆෝට්සිටියේ ඉදිකිරීම් සඳහා කළුගල් සැපයීමට මීට පෙර මෙම කන්දේ මහා පරිමාණ ගල් කොරියක් අරඹනු ලැබීය. මෙහි සිදුකළ දැවැන්ත බෝර පිපිරවීම් නිසා පුපුරා ගිය බිත්ති තවමත් අවට නිවෙස්වල දක්නට ඇත.

මෙම කන්ද අවට පවුල් දාහක් පමණ පදිංචිව සිටින අතර යළිත් මෙහි ගල්කොරි ආරම්භ කළොත් තමනට උපන් ගම හැර යෑමට සිදුවෙතැයි ගම්වාසීහු ප්‍රකාශ කරති. අනු‍ෙදාළ කන්ද යළිත් කළුගල් කැඩීම සඳහා පවරා නොදෙන්නැයි ප්‍රදේශයේ ස්වේච්ඡා සංවිධාන බලධාරීන් වෙත ලිඛිතව සිය විරෝධය ප්‍රකාශ කර ඇත. 

මෙම කන්දේ යළිත් ගල්කොරි ආරම්භ කළොත් මෙහි ඇති වන වැස්ම සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වනු ඇත. කළුගල් කඩනවාට අමතරව මෙහි ඇති ගහකොළ කපා ගැනීම සහ පස් කැපීමද අනු‍ෙදාළ කන්දට බැල්ම හෙළන ව්‍යාපාරිකයාගේ අරමුණ බව ප්‍රදේශවාසීහු පෙන්වා දෙති.

අනු‍ෙදාළ කන්ද රැකගත යුතු නිලධාරීන් සහ දේශපාලනඥයන් මෙම කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයාගේ මුදලට යටව ඇති බවද දැනගන්නට ඇත. 

ජේ. ලොකුපිටිය