දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව IMF පෞද්ගලීකරණ ලැයිස්තුවේ

  0
  19

  තරිඳු නානායක්කාර 

  ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) නිකුත් කර ඇති වාර්තාවෙහි පෞද්ගලීකරණය කළ යුතු රාජ්‍යය ආයතන ලැයිස්තුවේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවද ඇතුළත්ව ඇතැයි ප්‍රවාහන ඇමැති දිලුම් අමුණුගම පැවසීය. 

  දැනට අඩු පාඩු ලබන එසේම පෞද්ගලීකරණය කිරීමෙන් පසුව ලාභ ලැබෙන ආයතනයක් බවට පත්කර ගතයුතු රාජ්‍ය ආයතන අතර දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවද තිබෙන බව හෙතෙම කීය. 

  කොළඹ ඊයේ (30දා) පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගි වෙමින් ඇමැතිවරයා එසේ කීය. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තුළ සිදුවන සුළු අඩුපාඩුකමකදී පවා එහි නිලධාරීන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගවලට එළැඹෙන නමුත් පෞද්ගලීකරණ කළ පසු ඔවුන්ට නොයෙක් ප්‍රශ්නවලට මුහුණදීමට සිදුවන බවද හෙතෙම කීය.