ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවට අලුත් ලොක්කෙක්

0
24

ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ නව අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස තිලක් ප්‍රේමකාන්ත මහතා පත් කර තිබේ.

ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු අධ්‍යක්ෂකවරිය වන ශර්මිලා රාජපක්ෂ මහත්මිය එම ධූරයෙන් ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව පුරප්පාඩු වූ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ධූරය සඳහා මෙලෙස තිලක් ප්‍රේමකාන්ත මහතා පත් කර ඇත.

නව අධ්‍යක්ෂකවරයා අද (මාර්තු 31) දිනයේදී සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීමට නියමිත ය.