කිසිදු බඳවා ගැනීමක් සිදුකිරීමට කටයුතු කර නෑ

0
17

සීමාසහිත සිලෝන් පෙට්‍රෝලියම් ස්ටොරේජ් ටර්මිනල්ස්් සමාගම කිසිදු බාහිර බඳවා ගැනීමක් සිදු කිරීමට කටයුතු කර නොමැති බව එම සමාගමේ කළමනාකාර (ආයතන කටයුතු ) සමන්ති ගමගේ දන්වා සිටී.

ඇය මෙසේ දැනුම් දෙන්නේ “වාහන 7 රියැදුරන් 32ක් සිටියදී තවත් 4ක් ගන්න යයි, අතිකාලත් පැය 150ට පැය 250ක්ම දෙයි” යන සිරස්තලය යටතේ පෙරේදා “මව්බිම” පළ කළ පුවත ගැන කරුණු පැහැදිලි කරමිනි.

මේ අතර කිසිදු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්‍රිකාවක්   පිළියෙල කොට අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර නොමැති බවද එම සමාගම දන්වා සිටී සටහන පෙරේදා (28දා) පැවැත්වීමට නියමිත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම ලබන 5දාට කල් දමා ඇති අතර ඉදිරිපත් කිරීමට තිබූ සේවකයන් බඳවා ගැනීම ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්‍රිකාවද එදින ඉදිරිපත් නොකිරීමට තීරණය කර ඇති බවත් එසේ කර තිබෙන්නේ මෙම තොරතුරු මාධ්‍ය හරහා හෙළිදරව් වීම හේතුවෙනි.