කලාප 191කට විදුලි කප්පාදුවක් නෑ

    0
    19

    දිවයින පුරා පැය 10ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කෙරුණද පාර්ලිමේන්තුව, ජනාධිපති නිල නිවෙස සහ මාදිවෙල පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නිවාස සංකීර්ණය ඇතුළු කලාප 191කට විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකරන බව විදුලි බල මණ්ඩලය පවසයි.

    කටුනායක, කොළඹ සහ මත්තල ගුවන්තොටුපොළවල් විදුලි කප්පාදුවක් සිදුනොවන කලාප වශයෙන් නම් කොට තිබේ.

    මහරගම පිළිකා රෝහල ඇතුළු ප්‍රධාන දිසා රෝහල් සඳහාද පැය 24 පුරා විදුලිය සම්පාදනය කෙරෙන අතර ආර්ථිකමය වැදගත්මක් සහිත වෙළෙඳ කලාප සහ කර්මාන්තපුර සඳහාද විදුලි කප්පාදුවක් සිදු නොකෙරෙයි. එමෙන්ම මහනුවර ශ්‍රී  දළදා මාලිගාවේද විදුලිය කප්පාදු නොකෙරේ. විදුලි බලාගාර සඳහාද පැය 24 පුරා අඛණ්ඩව විදුලිය සම්පාදනය කෙරෙයි.