ආණ්ඩුව ගෙනා හැට නව ලක්ෂය ආණ්ඩුව එළවන්නත් පෙළගැසිය යුතුයි

0
17

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය 

ආණ්ඩුවේ සිටින සෑම මැති ඇමැතිවරයකුම එළවාදැමීමට මෙම ආණ්ඩුව බලයට පත් කිරීම සඳහා ඡන්දය දුන් හැට නව ලක්ෂයේ ජනතාව පෙළගැසිය යුතු බව ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි විමල් වීරවංශ පවසයි. 

එසේ පෙළගැසී ජනතාව නිර්මාණය කළ ආණ්ඩුව විනාශ නොකර බැහැපල්ලා මෝඩයෝ එළියට ‘නුඹලා’ යනුවෙන් ආණ්ඩුවේ මැති ඇමැතිවරුන්ට ජනතාව ප්‍රකාශ කළ යුතු යැයිද විමල් වීරවංශ මන්ත්‍රිවරයා කීය. ජනතාව නිර්මාණය කළ ආණ්ඩුව විනාශ කරන මැති ඇමැතිවරුන්ට තම ඡන්ද බල ප්‍රදේශවලට පැමිණීමට ජනතාවට ඉඩ නොතැබිය යුතු යැයිද වීරවංශ මහතා කීය.