ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් රක්ෂණ තැරැව්කාර සමාගම් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක්

0
37


ශ්‍රී  ඉන්ෂුවරන්ස් සිය නවතම රක්ෂණ විසඳුම් සහ සේවාවන් පිළිබඳ රක්ෂණ තැරැව්කාර සමාගම්  දැනුවත් කිරීම සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. මෙම වැඩසටහන 2022 පෙබරවාරි මස 23 වැනි දින ගලධාරී හෝටල්  පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වූ අතර මේ සඳහා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ වෙළෙඳපොළේ ක්‍රියාත්මක වන රක්ෂණ තැරව්කාර සමාගම් 42ක් සහභාගි විය.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් විසින් විවිධ පාරිභෝගික කණ්ඩායම් සඳහා සේවාවන් සැපයීම සඳහා හ¾දුන්වාදෙන ලද නවතම රක්ෂණ විසඳුම් සහ සේවාවන් පිළිබඳ පුළුල් දැනුවත් කිරීමක් සිදුකරන ලදී. 

වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් ප්‍රධාන නිලධාරී – තොරතුරු ආලෝක ජයවර්ධන මහතා, ප්‍රධාන නිලධාරී -සාමාන්‍ය රක්ෂණ ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් නිලධාරීහු රැසක්  සහභාගි වූහ.

ශ්‍රී ලංකාවේ රක්ෂණ වෙළෙඳපොළ තුළ රක්ෂණ තැරැව්කාර සමාගම් 67ක් ක්‍රියාත්මක වන අතර ඔවුන් රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය සඳහා තීරණාත්මක සහ සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටුකරයි. රක්ෂණ තැරව්කාර සමාගම් සහ ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් අතර රක්ෂණ සේවාවන් හා සම්බන්ධ තොරතුරු හුවමාරු කරගැනීම සඳහා මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර මේ ඔස්සේ රක්ෂණ තැරව්කාර සමාගම්වල මෙහෙයුම් කාර්ය මණ්ඩල සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සහ සහාය ලබාදෙමින් පාරිභෝගිකයන්ට පුළුල් රක්ෂණ සේවාවන් සැපයීම සඳහා පහසුකම් සලසයි.