දේශපාලන සංස්කෘතියේ ප්‍රචණ්ඩත්වය ප්‍රධාන පක්ෂවලටත් ඇවිත් වගේ

0
21


ශ්‍රී  ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජේ‍යෂ්ඨ උප සභාපති මහාචාර්ය 

රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස

“දේශපාලන සංස්කෘතියේ ප්‍රචණ්ඩතාව ක්‍රමයෙන් ප්‍රධාන පක්ෂවලට ඇදී එනවද කියලා සැකයක් මතුවෙනවා. ගැහුවොත් ගහනවා, මැරුවොත් මරනවා, ඇහැට ඇහැක්, ලෙයට ලෙයක් කියන සංකල්ප ප්‍රාථමික සමාජවල තිබුණු බල තරගයක්. අපි මෙය නිෂේධනය කරනවා. අපි ඉන්නේ විසිඑක් වැනි ශත වර්ෂයේ දේශපාලන අන්තවාදයන් අපි ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. සියයට අනූඅටක් සාක්ෂරතාවක් තියෙන ශ්‍රී  ලංකාව වගේ රටක අපි මෙවැනි දේ ගැන කනගාටු වෙනවා. ගැහුවොත් ගහනවා. පෙරළා ඉවසන්නේ නැහැ කියලා කියනකොට දේශපාලන පක්ෂයක් ඒ ගැන අපේ ශෝකය හා කනගාටුව තමා පළ කරන්න වෙන්නේ. ශ්‍රී ලනිපය සෑමවිටම විශ්වාස කරන්නේ මැද මාවතේ සාමකාමී ප්‍රවේශයක්” 

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය