ජනතාවට අත උස්සන්න කිසිම දේශපාලකයකුට බැහැ

0
28


ශ්‍රී  ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි හිටපු අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා

එම ප්‍රකාශය ඇත්තටම ලදබොළඳ එකක්. අත්දැකීම් අඩු නායකයන්ගේ කටවල්වලින් ඔය වගේ කතා කියවෙන්න පුළුවන්. මම දන්නේ නැහැ ඒක පොදුජන පෙරමුණේ මතයද කියලා. නමුත් එම පක්ෂයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට තේරුණු කෙනෙක් විධියට මම ඒ ප්‍රකාශය අනුමත කරන්නේ නැහැ.

කිසිම දේශපාලකයකුට ජනතාවට අත උස්සන්න බැහැ. පක්ෂය මොකක් වුණත් වැඩක් නැහැ. විරුද්ධ දේශපාලන මත දරන කෙනකුටවත් අත උස්සන්න බැහැ දේශපාලකයකුට. 

ගැහුවොත් ගහන තත්ත්වයකට දේශපාලන පක්ෂයකට යන්න පුළුවන්ද? එහෙම ඉදිරියට යන්න බැහැ දේශපාලන පක්ෂයකට.

මම මේ ප්‍රකාශය කිසිසේත් අනුමත කරන්නෙ නැහැ.

ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය