කළුකඩ මිලට සිමෙන්ති වික්කාට ලක්ෂයක් දඩ

0
10


එක් වෙළෙඳ ආයතනයකට මුදලින් රුපියල් දස දහස බැගින් වෙන් වෙන් වශයෙන් මෙම රුපියල් ලක්‍ෂයක දඩ මුදල නියම කරනු ලැබීය. මේ අතර මෙම වෙළෙඳසල්වල වැඩි මිලට අලෙවි කිරීමේ අරමුණින් සඟවා තිබූ සිමෙන්ති මිටි පන්සියයක් රාජසන්තක කිරීමටද මහෙස්ත්‍රාත්වරු තවදුරටත් නියෝග කළෝය.

මෙසේ දඩ නියම වූයේ අනුරාධපුර ලංකා ස්ටීල් හාඩ්වෙයාර්, රඹෑව ධනපාල හාඩ්වෙයාර්, අනුරාධපුර, මාතලේ හන්දිය තක්ෂිලා හාඩ්වෙයාර් සහ යූ.ආර්.එස්. හාඩ්වෙයාර්, අනුරාධපුර, උපුල් විල හාඩ්වෙයාර් සහ අශෝක් හාඩ්වෙයාර්, කවරක්කුලම ඉෂාර හාඩ්වෙයාර්, කුරුන්දන්කුලම ලහිරු හාඩ්වෙයාර් සහ නසීර් හාඩ්වෙයාර් සහ බුබ්බෝව ජනක හාඩ්වෙයාර් යන ආයතනවලටයි. 

පාරිභෝගික අධිකාරියේ උතුරු මැද පළාත් සහකාර අධ්‍යක්ෂ මංජුල ගුණවර්ධන මහතාගේ උපදෙස් මත එම කාර්යාලයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ ප්‍රධානි බී.ඒ.සී.පී. පෙරේරා සහ විමර්ශන නිලධාරීන් වන එල්.එම්.එස්. නාවිමන, ලහිරු ආරියසිංහ, එස්.ඒ.එම්. රසිත්, ඩබ්.ඩී.එස්. චතුරානි සහ ඩබ්.එම්.පී.කේ. විජේපාල යන මහත්වරුන් මෙම වැටලීම් සිදුකර තිබිණි.

අනුරාධපුර – ආනන්ද කරුණාදාස