අගමැති උපදෙසින් වාහන අංක තහඩු මෙරටදීම නිපදවන්න යයි

0
16


දසුන් රාජපක්ෂ

වාහන අංක තහඩු දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කොළොන්නාව රජයේ කර්මාන්ත ශාලාව යොදාගැනීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී තිබේ. අගමැතිවරයා දුන් උපදෙස් නිසි ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වුවහොත් අංක තහඩු නිෂ්පාදනය කිරීම වෙනුවෙන් වාර්ෂිකව විදෙස් රාජ්‍යයන් වෙත ඇදී යන රුපියල් මිලියන 2160ක මුදලක් මෙරට රාජ්‍ය අංශයට ඉතිරි කර ගත හැකි බව කොළොන්නාව රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ කේ.පී. වතුගේ ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

එමෙන්ම වාර්ෂිකව රටට අවශ්‍ය වාහන අංක තහඩු ලක්ෂ 24ක් එම කර්මාන්තශාලාව මඟින් නිෂ්පාදනය කළ හැකි බවද වතුගේ මහතා සඳහන් කළේය.

දැනට දේශීය පෞද්ගලික සමාගමක් ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක වන වාහන අංක තහඩු කොටස් ආනයනය කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2024 වසරේදී අවසන්වීමට නියමිත අතර, එම වසරේ සිට රජයේ කර්මාන්තශාලා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම වාහන අංක තහඩු කොටස් දේශීයව නිෂ්පාදනය කරනු ලබයි.