ළමාරක්ෂකය පාසල් දරුවාගේ වීඩියෝව පිටුපස පන්නයි

0
25


සවනි ශේශාධි

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වූ මහත් ආන්‍ෙදා්ලනයට තුඩු දී ඇති පාසල් දරුවකුට දඬුවම් කරන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවට අදාළ සිදුවීම පිළිබඳව එහි දැක්වෙන වින්දිත දරුවා, එම පාසල හා එයට සම්බන්ධ පිරිස්වල තොරතුරු සෙවීම ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.

ස්වර්ණවාහිනි නාළිකාවේ  හිත ඉල්ලන තරු  වැඩසටහනට එම වින්දිත දරුවා සම්බන්ධ කර ගැනීම හා එහි පූර්ව ප්‍රචාරක පට සමාජ මාධ්‍යට මුදා හැරීම පිළිබඳවද ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමට නියමිත බව ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති උදය කුමාර අමරසිංහ ‘මව්බිම’ට පැවැසීය.

මේ සිදුවීමේ ඉදිරි විමර්ශන කටයුතු  ගැන ‘මව්බිම’ කළ විමසීමකදී සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ හුවමාරු වූ වීඩියෝපටයේ සිටින පිරිස් නිවැරැදිව හ¾දුනා ගත යුතු නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට මූලික විමර්ශන ආරම්භ කර ඇතැයි සභාපතිවරයා කීය.

එම සිදුවීමට මුහුණ දුන් දරුවා අධ්‍යාපනය ලබන පාසල දැනට හ¾දුනා ගෙන ඇතැයිද එයට සම්බන්ධ ගුරුවරුන්ද හ¾දුනා ගැනීමට මේ වන විට විමර්ශන සිදු කරන බවද හෙතෙම පැවැසීය. 

මානව හිමිකම් සුරැකෙන සංස්කෘතියක් තුළ ළමයින්ට දඬුවම් කිරීම වරදක් බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ‘මව්බිම’ කළ විමසීමේදී පැවැසීය. මේ සම්බන්ධයෙන් ගුරුවරු දැනුවත් කිරීමේ කටයුතු නිරන්තරයෙන් සිදු කෙරෙන බවද, ඒ අතර මෙවන් සිදුවීම් එකක් දෙකක් වාර්තා වන බවද හෙතෙම කීය.

එවැනි සිදුවීම්ද වළක්වා ගැනීමට ගුරුවරු ලෙස වගකීමක් ඇති නිසා ඒ වෙනුවෙන් ගුරු සංගමයක් ලෙස තමන්ද පෙරමුණ ගන්නා බව ඔහු තවදුරටත් පැවැසීය.