හැටන්-දික්ඔය උග්‍ර ජල හිඟයක්

0
12


වටවල – සී.ඩී.එච්. හේවගේ

හැටන් හා දික්ඔය ප්‍රදේශවලට මෙම දිනවල පවතින උග්‍ර ජල හිඟය හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශවල ජනතාව විවිධ දුෂ්කරතාවන්ට පත්ව සිටිති.

මෙම තත්ත්වයන් පිළිබඳව අදහස් දක්වන මෙම ප්‍රදේශවල ජල පාරිභෝගික ජනතාව පවසනුයේ මේ වනවිට ජලය බෙදාහැරීම දින දෙකකට වරක් සීමා කිරීමත් සමඟ උග්‍ර ජල හිඟයක් පවතින බවයි.

සමහර ප්‍රදේශවලට ජලය බෙදාහැරීම රාත්‍රි 11 – 12 හා අලුයම 02 හා 03ට කරන බවත් මෙම තත්ත්වයන් මත තමන්ට නිසි ලෙස නිදා ගැනීමට හෝ නොලැබෙන බව ජනතාව කියති.

මෙම තත්ත්වයන් හේතුවෙන් මේ වනවිට විවිධ දුෂ්කරතාවන්ට පත්ව ඇති බවද එම පිරිස් තවදුරටත් පවසති.

මෙම තත්ත්වයන් පිළිබඳව කළ විමසීම්වලදී අදහස් දැක්වූ ජල මණ්ඩලයේ හැටන් කාර්යාලයේ නිලධාරියෙක් පැවැසුවේ මෙම ප්‍රදේශයන්ට ජලය ලබා ගන්නා හැටන් සිංගිමලේ හා දික්ඔය ඔටරි ජලාශවල ජල මට්ටම් මේ වනවිට සීග්‍රයෙන් පහළ බැසීමත් සමඟ දිනපතා ජලය බෙදාහැරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදාවී ඇති බවය.

දින දෙකකට වරක් ජලය බෙදාහැරියද එම ජලයද කොටස් වශයෙන් වෙන් කර බෙදාහැරීමට වී ඇති එම තත්ත්වයන් මත සමහර ප්‍රදේශවලට රාත්‍රි  කාලයේ හා අලුයම් කාලයේදී ජලය බෙදාහැරීමට ඇති බවද එම නිලධාරියා පැවැසුවේය.