හැටන්-කොටගලට ඊයේ ඩීසල් නෑ

0
9


නොර්වුඩ් – නීටා පද්ම කුමාරි, 

වටවල – සී. ඩී. එම්. හේවගේ 

හැටන් සහ කොටගල ප්‍රදේශවල පිහිටි ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලට ඊයේ (28දා) ඩීසල් ඉන්ධන නොලැබුණු බවත් 26 වැනිදා ලැබුණු ඩීසල් මධ්‍යම රාත්‍රිය තෙක්ම වාහනවලට ලබාදුන් බවත් ඉන්ධන පිරවුම්හල් සේවකයෝ පැවැසූහ. ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල ඩීසල් ඉන්ධන නොමැති වුවද ඩීසල් ඉන්ධන ලැබෙන තෙක් එම ඉන්ධන පිරවුම්හල් අසල වාහන ගාල් කර ඇති අයුරු අප  කැමරාවේ සටහන් විය. හැටන්, කොටගල නගරයේ පිහිටි සිපෙට්කෝ ඉන්ධන පිරවුම්හලක සංචිතයේ තිබූ සුපර් ඩීසල් ඉන්ධන සීමිත ප්‍රමාණයක් රථ වාහනවලට ලබාදෙන අයුරු.