හක්කපටස්වලට හසුව අලි පැටියකු තුවාල ලබයි

0
11

වවුනියාව – එන්. ප්‍රියදර්ශනී 

හක්කපටස් ආහාරයට ගැනීම නිසා තුවාල ලබා වවුනියාව, මහමයිලන්කුලම වැව් පිටියේ රැඳී සිටි අලි පැටවාට ප්‍රතිකාර කිරීමට (27දා) ආරම්භ කළ බව වවුනියාව වනජීවී කාර්යාලය පවසයි. 

ප්‍රදේශවාසීන්ගේ තොරතුරකට අනුව අලි පැටවා සොයාගෙන ඇත. තුවාල හේතුවෙන් අලි පැටවාගේ ජීවිතය අවදානමක පවතින බව වනජීවී නිලධාරීන් පැවැසීය. 

ආහාර ගැනීමේ අපහසුතාව හා වේදනාව හේතුවෙන් අලි පැටවා මහමයිලන්කුලම ගම්මානයේ සැරිසරයි. වනජීවී පශු වෛද්‍ය නිලධාරි බී.ගිරිදරන් මහතා අලි පැටියාට ප්‍රතිකාර කිරීම ආරම්භ කර ඇත. 

වයස අවුරුදු පහක් පමණ වන තුවාල ලැබූ අලි පැටවා ආහාර සොයා ගමන් කිරීමේදී දඩයම්කරුවන් තබන ලද හක්කපටස් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ආහාරයට ගෙන ඇති බව වනජීවී නිලධාරි පැවැසීය.