ස/පෙළ විභාගයෙන් ජයගන්න මානවිල උපනන්ද විදුහලෙන් ආදර්ශයක්

0
12


ගාල්ල – ෆර්හාන් නිසාම්දින් 

ලබන මැයි මස පැවැත්වෙන 2021 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ට උපකාරක පන්තිවලට යෑමට අවශ්‍ය නොවන පරිදි  පස්වරුවේද විෂය නිර්දේශ ආවරණය කිරීමට  ගාල්ල මානවිල උපනන්ද විදුහලේ විදුහල්පතිවරයා සහ ගුරු මණ්ඩලය කැපවීමෙන් පියවර ගෙන ඇත.

විභාගයට පෙනී සිටින සියලුම සිසුන් සඳහා සවස දෙකේ සිට සවස පහ දක්වා පන්ති කාමරය තුළදීම මෙසේ අමතර පන්ති පැවැත්වේ. මේ නිසා එම සිසුනට උපකාරක පන්තිවලට යෑමේ අවශ්‍යතාවක් මතුව නැත. මේ පිළිබඳ  විදුහල්පති  ආරියරත්න ‍ෙදාලමුල්ල මහතා මෙසේ කරුණු පැහැදිලි කළේය.

”පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට සිටි දරුවන්ට පාඩුවක් වුණා. විෂය නිර්දේශ ආවරණය වුණේ නැහැ. එනිසා මම ගුරු මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡාකොට සවස් වරුවේද පන්ති පවත්වා සියලුම විෂය නිර්දේශ ආවරණය කිරීමට තීරණය කළා. ගුරු මණ්ඩලයද එයට කැමැති වුණා. දැන් අපි සවස දෙකේ ඉඳලා සවස පහ දක්වා විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙනවා.

සාමාන්‍ය පෙළ විතරක් නොව උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ටත් මේ විධියටම සවස පන්ති පවත්වනවා. දැන් ඒ නිසා  ඒ දරුවන්ට උපකාරක පන්තිවලට යෑමට අවශ්‍ය නැහැ. මේක අභියෝගයක්. උපකාරක පන්ති කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය අපි බිඳ හෙළුවා. ඒ නිසා මේක අනෙක් සියලුම පාසල්වලටත් හොඳ ආදර්ශයක් කියල මම හිතනවා.”