සීගිරියේ දිනෙක ආදායම කෝටි 2 පනී

0
22


පැල්වෙහෙර _ ඊ.එස්. තිලකරත්න

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යටතේ පාලනය වන ඓතිහාසික ලෝක උරුම සීගිරියේ මේ දිනවල දෛනික ප්‍රවේශපත් ගාස්තු ආදායම රුපියල් කෝටි දෙක ඉක්මවන බව වාර්තා වේ.

සීගිරිය නැරඹීමට එන විදේශීය සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව දෛනිකව ඉහළ අගයක් ගෙන තිබීම මෙම තත්ත්වයට හේතු වී ඇත. දිනකට විදේශීය සංචාරකයන් දෙදහසේ සිට දෙදහස් පන්සීය අතර සංඛ්‍යාවක් පැමිණෙන බව වාර්තා වෙයි. ඊට සමගාමීවම දේශීය සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම සීගිරිය සංචාරක ව්‍යාපාරය නැවත පිබිදීමටද හේතු වී ඇත. 

මේ අනුව විදේශික සංචාරකයකුගෙන් ප්‍රවේශපත් ගාස්තුව වශයෙන් අය  කරන ඇමෙරිකන් ඩොලර් තිහක ගාස්තුවට සමගාමීව සීගිරිය දිනක විදේශීය සංචාරකයන්ගේ ප්‍රවේශපත් ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් හැත්තෑපන් දහසක් ඉක්මවන බවද වාර්තා වෙයි.