සියම් මහ නිකායේ රෝහණ පාර්ශ්වයේ මහ නායක අනුනායක පදවි ප්‍රාප්ති

0
18

වාද්දුව – ජනක හෙට්ටිආරච්චි 

සිත්තම් ගල්ලෙන රාජමහා විහාරාධිපති විශ්‍රාමික විදුහල්පති ශාස්ත්‍රපති අගලබඩ ශ්‍රී  පියසිරි හිමියෝ සියම් මහා නිකායේ ශ්‍රී  රෝහණ පාර්ශ්වයේ අභිනව මහානායක පදවියට පත් වූහ. තත් පාර්ශ්වයේ අනුනායක පදවිය හෙබවූ උන්වහන්සේ උඩුමලගල ශ්‍රී  මහින්ද මහා නාහිමියන්ගේ අපවත්වීමෙන් පසු මහානායක පදවියට පත්වූහ. 

අනුරාධපුර ශ්‍රී  ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය කනත්තෙගොඩ සද්ධාරතන හිමියෝ අභිනවයෙන් අනුනායක පදවියටද පත් වූහ.