විදුලිය විසන්ධියෙන් ගමේ වී මෝල් අමාරුවේ

0
17

මතුගම – වසන්ත කුමාර 

දිනපතා දහවල් කාලයේ පැය ගණනාවක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමෙන් ග්‍රාමීය වී මෝල් හිමියන්ට සිය කර්මාන්තය කරගෙන යෑමට නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී ඇතැයි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ වී මෝල් හිමියෝ කියති. 

මේ වන විට කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවිතැන් කටයුතු අවසන්ව අස්වැන්න නෙළා වැඩි වශයෙන් ගම්බදව වී කෙටීම සිදු වුවත් විදුලිය කප්පාදුවෙන් වී කොටා ගත නොහැකිව මෝල්වල වී මලු සිය ගණනක් ගොඩගැසී ඇතැයි වී මෝල් හිමියෝ කියති. 

අගලවත්ත ප්‍රදේශයේ වී මෝල් හිමියකු වන සරත් ධර්මරත්න මහතා කීවේ සහල් මිල අහස උසට ඉහළ ගොස් ඇති මේ අවස්ථාවේ තමන් සතු වී මල්ල කොටා ගන්නට නොහැකිව ගොවි ජනතාව අසරණ වී ඇති බවයි.