විදුලිය නිෂ්පාදනයට සමනල වැවේ ජලාශයේ ජලය ඇත්තේ දින 20කට

0
16


කල්තොට _ එස්. වීරවංශ

බළන්ගොඩ සහ අවට ප්‍රදේශවල පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් සමනල වැව ජලාශයේ ජල මට්ටම ශීඝ්‍ර ලෙස පහළ බැස තිබේ.

 ජලය අඩු වීමත් සමඟම මේ දිනවල එම විහාරස්ථානයේ දාගැබ මතු වී ඇති අයුරු ඡායාරූපවලින් දැක්වේ.

මේ පිළිබඳව ජලාශය භාර උසස් නිලධාරියකු කියා සිටියේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කිරීමට ජලය ඇත්තේ තව දින විස්සකට පමණක් බවය. 

සමනල වැව ඉදිකිරීමේදී බළන්ගොඩ කිංචිගුනේ ප්‍රදේශයේ පිහිටා තිබුණු ශ්‍රී  ගංගාරාම විහාරස්ථානයද ජලයෙන් යටවිය.