විදුලිබල මණ්ඩලයේ වාහනය පෙරැළී දෙදෙනකුට තුවාල

0
14

මුලතිව් – ශෂි කුමාර් 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වාහනයක් රාජකාරි කටයුත්තක් සඳහා ධාවනය වෙමින් තිබියදී වව්නියාව ඒ-9 මාර්ගයේදී හදිසියේම පෙරැළීමෙන් දෙදෙනකු තුවාල ලබා රෝහල්ගත කොට ඇත. 

වව්නියාව නගරයේ ඒ-9 නව බස්නැවතුම්පොළ ආසන්නයේදී අනතුර සිදුව ඇත. දැඩි වර්ෂාවත් පවතින අවස්ථාවේදී විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් වාහනයක නිලධාරීන් විදුලිය බිඳ වැටුණු අවස්ථාවකදී එය පරීක්ෂා කිරීමට නිල රථයෙන් ගමන් කිරීමේදී අනතුර සිදුව ඇත. 

විදුලිබල මණ්ඩලයට අයත් වාහනය වර්ෂාව හමුවේ මාර්ගයේ ධාවනය කිරීමේදී ඉදිරියෙන් ධාවනය වූ වාහනයකට ඉස්සර කිරීමට යෑමේදී ලිස්සා ගොස් පෙරැළීමෙන් අනතුර සිදුව ඇත. තුවාල ලැබූ විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයන් දෙදෙනකු වවුනියාව මහ රෝහලට ඇතුළත් කොට ඇත. වවුනියාව පොලිසිය වැඩිදුර පරීක්ෂණ කරයි.