වරාය පොදු සේවක සංගම් 23 වැනි නියෝජිත සමුළුවට ඉහළින් බාධාවක්

0
44


ක්‍රිෂාන් පතිරත් ජයසූරිය 

සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ 23 වැනි නියෝජිත සමුළුව පැවැත්වීමට වරාය අධිකාරියේ ඉහළ පරිපාලනය බාධා කරමින් සිටින බව එම සමිතිය ලියුමක් යොමු කරමින් වරාය හා නාවික අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධනට දැනුම් දී ඇත. 

එම වරාය වෘත්තීය සමිතියේ 23 වැනි නියෝජිත සමුළුව එළැඹෙන අප්‍රේල් 07 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිත අතර ඊට මේ වනවිට දිගින් දිගටම බාධා පමුණුවමින් වරාය ඉහළ පාලනාධිකාරිය කටයුතු කරමින් සිටින බවත් අදාළ සමුළුව පවත්වන ස්ථානය පිළිබඳව ප්‍රශ්න ඇතිකරමින් ඒ අනුව මෙම සමුළුව පැවැත්වීමට බාධා කරමින් සිටින බවත් එම වරාය සමිතිය සඳහන් කර ඇත. 

ඒ අනුව මෙම ගැටලුව විසඳීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සමිතියේ ප්‍රධාන ලේකම් නිරෝෂන් ගොරකානගේ වරාය අමාත්‍යවරයාගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා ඇත.