ලොතරැයි කොමිස් ප්‍රමාණවත් නැතැයි මැසිවිලි

0
20


බළන්ගොඩ _ නලින්ද වලේබොඩ

ලොතරැයිපත් අලෙවි කිරීම සඳහා දැනට ලබාදෙන කොමිස් මුදල කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බවත් එම මුදල ඉහළ දමන ලෙස බළන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ලොතරැයිපත් අලෙවිකරුවෝ ඉල්ලා සිටිති.

වසර ගණනාවක සිට ලොතරැයිපතක් අලෙවි කිරීම සඳහා රුපියල් දෙකයි ශත පනහක (2.50) පමණ ඉතා අඩු මුදලක් තමන්ට ලැබෙන බවද ප්‍රකාශ කළ ඔවුහු රටේ ඉහළ ගොස් ඇති උද්ධමනයත් සමඟ තමන්ගේ දෛනික වියදමද ඉහළ ගොස් ඇති බවත් මේ හේතුවෙන් ජීවනෝපාය ගෙන යෑම සඳහා ලැබෙන ආදායම කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බවද පෙන්වා දෙති. 

බළන්ගොඩ නගරයේ සහ උප නගරවල, ග්‍රාම ප්‍රදේශවල මෙන්භ සංචාරක ලොතරැයිපත් අලෙවිකරුවන් මේ තත්ත්වය මත දැඩි අපහසුතාවට පත්ව සිටිති. මෙම තත්ත්වය මත ඇතැම් අලෙවිකරුවන් ලොතරැයිපත් අලෙවිකරණයෙන් ඉවත් වෙමින් ඇති බවද වාර්තා වේ.