රැකියා පොළ ගලිගමුවේදී අද

0
22


උදුගොඩ _ ඒ. නරසිංහ

ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මානව සම්පත් සංවර්ධන අංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන රැකියා වෙළෙඳපොළක් අද (29දා) ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වෙන බව ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් සුසන්ත හේරත් මහතා පවසයි.

රැකියා වෙළෙඳපොළ පෙ.ව. 9.00 සිට පැවැත්වෙන අතර මේ සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන 13ක් හා පුහුණු ආයතන 3ක් සහභාගි වෙයි. ගලිගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ විරැකියාවෙන් පෙළෙන තරුණ පිරිස් සඳහා රැකියා අවස්ථා උදාකර දීම මෙම වැඩසටහන මඟින් අරමුණු කෙරේ.