රටඉඳි බද්ද රුපියලට බස්සයි

0
16


ළහිරු ධනංජය පෙරේරා

ඉදිරියේදී එන රාමසාන් උපවාස සමයේ දී මුස්ලිම් ජනතාවට සහන සැලසීම වෙනුවෙන් රටඉඳි ආනයනය සඳහා දැනට…

 ක්‍රියාත්මක කිලෝග්‍රෑම් 1කට රුපියල් 200ක් වන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 199කින් අඩු කිරීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ උපදෙස් පරිදි  2022.03.28 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මෙම විශේෂ නියෝගය 2007 අංක 48 දරන විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ 2022.03.28 දාතමින්  2273/01 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මඟින් නිකුත් කර ඇත. එමෙන්ම ආනයන බලපත්‍ර පාලන ක්‍රමවේදය යටතේ රටඉඳි ආනයනය නතර කර ඇති බවට අසත්‍ය ප්‍රචාරයක් පැතිර යන බවත් රටඉඳි ආනයන කටයුතු ආනයන බලපත්‍ර පාලන ක්‍රමවේදය යටතට පත් කර නොමැති බවත් මුදල් අමාත්‍යාංශය අවධාරණය කරයි.