යතුරුපැදිය සොරාගත් අය අත්අඩංගුවට

0
17

අනුරාධපුරය – අමිල ප්‍රභාත්

හෝටලයක් ඉදිරිපිට නවතා තිබූ යතුරුපැදියක් සොරකම් කළ පුද්ගලයෙක් මඩාටුගම පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට පත්ව ඇත්තේ මුරුංගා, හිටිකන්ද මඩාටුගම  33 හැවිරිදි පුද්ගලයකු බව පොලිසිය පවසයි. නුවර _ යාපනය ඒ නවය මාර්ගයේ කයිලපතාන ප්‍රදේශයේ හෝටලයක් ඉදිරිපිට නවතා තිබියදී සොරකම කර ඇත. 

මඩාටුගම ප්‍රදේශයේ කුලී වැඩ කරමින් ජීවත්වන වයස අවුරුදු 56ක පුද්ගලයකු හට අයත් රුපියල් ලක්ෂ එකහමාරක් පමණ වටිනා යතුරුපැදි සොරකමක් සම්බන්ධයෙන් කළ විමර්ශනයකදී සැකකරු අත්අඩංගුව ගෙන ඇත.

සැකකරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබිණි.

සොරකම සම්බන්ධයෙන් මඩාටුගම පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන කරයි.