යක්කල අනුර මැදි විදුහලේ ක්‍රිකට් තරගාවලියක් සහ ගුරු උපහාරයක්

0
27

බෙම්මුල්ල _ මධුෂාන් විජයරත්න

යක්කල අනුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය සංවිධානය කළ සය සාමාජික සැහැල්ලු පන්දු සහයෝගිතා ක්‍රිකට් තරගාවලිය පෙරේදා (27දා) විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩාපිටියේදී පැවැත්විණි.

ආදි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් විශාල පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූ අතර කාන්තා – පිරිමි වශයෙන් කණ්ඩායම් රාශියක් තරගය සඳහා ඉදිරිපත් වූහ.

මෙම උත්සව අවස්ථාවට සමගාමීව සිදුකළ සුවිශේෂී කාර්යක් ලෙස අනුර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ කලක් සේවය කර වෙනත් පාසල් සඳහා ස්ථාන මාරු ලැබ ගිය සහ සේවය කර විශ්‍රාම ගිය ගුරු මෑණිවරුන් සහ පියවරුන් විශේෂ ආරාධිත පිරිස ලෙස සහභාගි කරවා ගැනීමට සහ එම ගුරුභවතුන් සඳහා ආදි ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ සුබාශිංසනය හා උපහාරය පුදකිරීමටත් කටයුතු සංවිධානය කර තිබිණි. 

විදුහලේ වත්මන් විදුහල්පති එච්.එම්.පී. කූරගම්මන මහතා ඇතුළු පාසල් ආචාර්ය මණ්ඩලය සහ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසී බොහෝ පිරිසක් මීට සහයෝගය දැක්වූහ.