මොරගොඩ මුස්ලිම් පල්ලියේ කැටය බිඳ රු. 80,000ක් අරන්

0
13

අනුරාධපුරය _ අමිල ප්‍රභාත්

මොරගොඩ පොලිස් වසමේ මුස්ලිම් පල්ලියක තිබූ කැටයක් කඩා රුපියල් අසූ දහසක    (රු.80,000) පමණ මුදලක් රැගෙන ගිය පුද්ගලයකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ කෙරෙන බව මොරගොඩ පොලිසිය පවසයි.

මොරගොඩ පොලිස් වසමේ මුරියාකඩවල, උත්තුපිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි පල්ලියක තිබූ කැටයක් කඩා මුදල් සොරාගෙන ඇත. සැකකරු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා මොරගොඩ පොලිසිය වැඩිදුර විමර්ශන කරයි.