මුහුදු කූඩැල්ලන් ගෙනා ව්‍යාපාරිකයා සහ ඉන්දියන් ජාතිකයත් අල්ලයි

0
22

වවුනියාව – රසාදි චතුරංගි ගමගේ

බලපත්‍රයක් නොමැතිව බෝට්ටුවකින් ඉන්දියාවේ, රාමනාතපුරම් තොණ්ඩි වරායේ  සිට මන්නාරමට රුපියල් තුන් කෝටි හැත්තෑපන් ලක්‍ෂයක් පමණ වටිනා වියළි මුහුදු කූඩැල්ලන් කිලෝග්‍රෑම් 7500ක් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි මන්නාරමේ ව්‍යාපාරිකයෙක් හා ඉන්දීය ජාතිකයන් දෙදෙනකු රේගු නිලධාරීන් 27දා වරායේදීම අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

රාමනාතපුරම් රේගු නිලධාරීන්ට ලැබුණු තොරතුරක් මත වියළි මුහුදු කූඩැල්ලන් තොගය බෝට්ටුවකට පටවමින් සිටියදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මන්නාරමේ ව්‍යාපාරිකයා රේගු නිලධාරීන්ට බලපත්‍රයක් ඉදිරිපත් කොට ඇතත් බලපත්‍රය ව්‍යාජ එකක් බවට තහවුරු වී තිබේ.

ව්‍යාජ ලියකියවිලි සකස් කිරීම බලපත්‍රයක් නොමැතිව වියළි මුහුදු කූඩැල්ලන් ප්‍රවාහනය, බෝට්ටුවකින් වීසා නොමැතිව ගමන් කිරීමට උත්සාහ කිරීම යන චෝදනා යටතේ මන්නාරමේ ව්‍යාපාරිකයාට හා ඉන්දීය ජාතිකයන් දෙදෙනාට නඩු පැවැරීමට රාමනාතපුරම් රේගු නිලධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ.