මීගමු තුඩැල්ල ක්‍රිස්තුරාජ විදුහලේ පෝතක බාලදක්ෂ පදක්කම් පැලඳවීම

0
21

ජා ඇළ – ප්‍රසංග පාවුළුහේවා 

බප/ මීග තුඩැල්ල ක්‍රිස්තුරාජ ජාතික පාසලේ පෝතක බාලදක්ෂයන් බාලදක්ෂ ප්‍රතිඥාව ලබාදීම, බාලදක්ෂ පදක්කම් පැලඳවීම හා කරපටි ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය ඉකුත්දා පාසල් ක්‍රීඩාංගණයේදී සිදු කෙරිණි. නවක බාලදක්ෂයන් ලෙස තේරී පත් වූ ශිෂ්‍යයන් වත්තල

ජා – ඇළ දිසා බාලදක්ෂ සංගමයේ විධායක සභාපති ගරු කේ.එච්. කුමාරසිංහ පෙරේරා සහෝදරතුමා, ක්‍රිස්තුරාජ ජාතික පාසලේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනි ප්‍රියන්ති ප්‍රනාන්දු මහත්මිය හා බාලදක්ෂ නායකයන් සමඟ සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටි අයුරු.