මහජන නියෝජිතායතනවල කාන්තා නියෝජනය අඩු කිරීමට එරෙහි විරෝධයක්

0
14

විනීතා එම්. ගමගේ

මහජන නියෝජිතායතනවල කාන්තා නියෝජනය අඩු කිරීමට අදහසක් ඇත්නම් වහා ඒ අදහස ඉවත් කර ගන්නැයි ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බව පැෆරල් සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්‍ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

කාන්තා නියෝජනය දැනට ඇති සියයට 25 ප්‍රමාණය සියයට 16ක් දක්වා අඩු කිරීමට යෝජනාවක් පැමිණ ඇති බවත්. එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ආයතනවල යම් එකඟතාවක් ඇති බවත් වාර්තා වී ඇතැයි හෙතෙම කියා සිටියේය.

සිදුවිය යුත්තේ කාන්තා නියෝජනයේ පවතින සියයට 25 එසේ පවතිද්දී තරුණ නියෝජනයක්ද එකතු කිරීම බවද ඔහු කියා සිටියේය.

හෙට්ටිආරච්චි මහතා මේ අදහස් පළ කළේ ‘මව්බිම’ ට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමිනි.

එහිදී තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ වැඩිහිටියන් පිරිස වසර 70කටත් අධික කාලයක් තිස්සේ කර ඇති හානිය දෙස බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මහජන නියෝජිත ආයතන සංයුතීන්වල වෙනසක් අවශ්‍ය බවය.

එබැවින් කාන්තා නියෝජනය අඩු කිරීමේ අදහසක් තිබේ නම් එය ඉවත් කර ගන්නැයි ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන ආයතනවලින් ඉල්ලා සිටින බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.