“භූතයාට” තෙල් නැතිව අස්වනු නෙළීමත් අතරමඟ

0
14


ඇඹිලිපිටිය – සේන වී. ගමගේ

වලව කලාපයේ මේ දිනවල 2022 මාස් කන්නයේ වී අස්වනු නෙළීම ආරම්භ කර ඇති අතර අස්වනු නෙළීම සඳහා භාවිත කරන (භූතයා) අස්වනු නෙළන යන්ත්‍රවලට ඉන්ධන නොමැතිකමින් අස්වනු නෙළීම අතරමඟ නවතා දැමීමට සිදුව ඇතැයි වාර්තා වේ. එමෙන්ම මේ දිනවල ඇදහැලෙන වර්ෂාව නිසා වී අස්වැන්න විනාශ වී යෑමේ තර්ජනයටද ලක්ව ඇතැයි ගොවීහු කියා සිටිති. 

අවස්ථා කීපයකම බලධාරීන්ට වාචිකව හා ලිඛිතව ඒ සඳහා ඉන්ධන ලබා ගැනීමට ක්‍රමවේදයක් සලසන ලෙස ඉල්ලා සිටියද මෙතෙක් එයට විසඳුම් ලබානොදීම හේතුවෙන් අස්වනු විනාශ වී අන්ත අසරණ භාවයට පත්වන බවද පෙන්වා දෙති. 

මෙවර අස්වනු නෙළීමට වැයවන මුදලද අධික ලෙස ඉහළ ගොස් ඇති බවත් මේ වන විට නවදාහක් දහදාහක් පමණ මිලක් අක්කරයක අස්වනු නෙළීම සඳහා ගෙවීමට සිදුව ඇති බවත් සඳහන් කරති. ගොවීන් විසින්ම ඉන්ධන සපයාදීම කළ යුතුව ඇති අතර මෙම හේතුව නිසාම වලව කලාපයේ ඉන්ධන පොළවල් අසල බූලි තබාගෙන ගොවීන්ට දින ගණන් රස්තියාදු වීමට සිදුවන බවද වාර්තා වේ.

පින්තූරයෙන් දැක්වෙන්නේ අස්වනු නෙළන යන්ත්‍රයක් ඉන්ධන නොමැතිව තෝරගල ප්‍රදේශයේ කුඹුරක නතර කර ඇති අවස්ථාවකි.