භාණ්ඩ හිඟවීමෙන් අවමංගල්‍ය කටයුතුවලටත් බලපෑම්

0
23

ජා ඇළ – ප්‍රසංග පාවුළුහේවා 

රට තුළ ඇති වී තිබෙන භාණ්ඩ හිඟතාව නිසා අවමංගල්‍ය කටයුතු කිරීමට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සපයා ගැනීමට දුෂ්කර වී ඇතැයි අවමංගල්‍ය ආයතන හිමිකරුවෝ පවසති. මේ නිසා මරණ කටයුතු සිදු කිරීමේදී දැඩි ගැටලුකාරී බවකට තමන් මුහුණ දෙමින් සිටින බව ඔවුහු ප්‍රකාශ කරති. 

ජා ඇළ ප්‍රදේශයේ ප්‍රමුඛතම අවමංගල්‍ය ශාලා හිමිකරුවකු පවසා සිටියේ, මරණ කටයුත්තක් සිදු කිරීමේදී අවශ්‍ය වන ප්‍රධානතම අමුද්‍රව්‍යක් වන මළ සිරුරු බෙහෙත් ගැල්වීමේ දියර (ෆෝමලින්) ලබාගැනීම මේ වනවිට දුෂ්කර වී ඇති බවය. අවමංගල්‍ය ශාලාවක මාසිකව සිදු කරන මරණ කටයුතු සංඛ්‍යාව අනුව ෆෝමලින් කෝටාවක් අදාළ ආයතනයට ලබාදීම සාමාන්‍ය ක්‍රමය වුවද අද වන විට එම කෝටාවෙන් අඩක් පමණක් අවමංගල්‍ය ආයතනවලට නිකුත් කරන බව අවමංගල්‍ය ආයතන හිමිකරුවෝ පවසති. 

එසේම මිනී පෙට්ටි සඳහා අවශ්‍ය ඇල්බීසියා වර්ගයේ ලී සපයා ගැනීම ගැටලුවක් වී ඇත්තේ ඉන්ධන හිඟය නිසා ඒවා ප්‍රවාහනය කර ගැනීමට නොහැකි නිසා බවද ඔහු පැවැසීය. මිනී පෙට්ටි හැරුණු කල මරණ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සියලුම දේ පිටරටින් ගෙන්වන බැවින් ඒවා ලබා ගැනීමේ ගැටලුවක් ඇති වීමද අවමංගල්‍ය කටයුතු ඉටු කිරීමේද ඉදිරියේදී දුෂ්කර විය හැකි බවද ඔහු කීය.