පිටබැද්දර දහම් පාසල් සිසුන්ට උපකරණ

0
26


අතුරලිය – එස්. විජිත 

පිටබැද්දර ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයට අයත් සියලුම දහම් පාසල් සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ බෙදාදීම පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයීය ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි.

පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේ සභාපති, මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වීරසුමන වීරසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම උපකරණ බෙදා දීම සිදුවිය.

පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය ලේකම් සඳමාලි උදයංගනී මහත්මිය ඇතුළු දහම් පාසල් නියෝජනය කරමින් පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්වී සිටියහ.