පාරිභෝගික අධිකාරිය ගෑස් සොයා මෙහෙයුමක

0
19


නොර්වුඩ් _ නීටා පත්ම කුමාරි

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම පාරිභෝගිකයන්ට බෙදා හැරීම සඳහා නිකුත් කරනු ලබන  ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් හැටන් ප්‍රදේශයේ ඇතැම් ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයන් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා නොදෙන බවට ලද පැමිණිල්ලක් මත පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන් සහ හැටන් පොලිසියේ නිලධාරීන් එක්ව ඊයේ (28දා) සෝදිසි මෙහෙයුමක් ආරම්භ කළේය.

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම ඊයේ (28දා) හැටන් ප්‍රදේශයේ අලෙවි නියෝජිතයන්ට ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් 350ක් පමණ නිකුත් කර තිබේ. එම ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩර් ඇතැම් අලෙවි නියෝජිතයන් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා නොදෙන බවට පාරිභෝගිකයන්ගෙන් නුවරඑළිය පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියේ නිලධාරීන්ට ලද පැමිණිල්ලක් මත මෙම සෝදිසි  මෙහෙයුම ආරම්භ කෙරිණි.

ලිට්රෝ ගෑස් සමාගම විසින් හැටන් ප්‍රදේශයේ ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයන්ට අලුයම් කාලයේ ගෑස් තොග ලොරි රථ මඟින් බෙදාහැරීම කරයි. ඇතැම් ගෑස් අලෙවි නියෝජිතයන් එම ගෑස් තොග ඉතා සූක්ෂ්ම ලෙස ඉවත් කරගෙන වෙනත් ස්ථානයක සඟවා අනුමත මිලට වඩා අධික මිලකට අලෙවි කරන බව හැටන් ප්‍රදේශයේ ගෑස් පාරිභෝගිකයෝ පවසති. 

මහජනතාවගෙන් ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි වැටලීම් අඛණ්ඩව කරන බව නුවරඑළිය පාරිභෝගික සේවා අධිකාරි කාර්යාලයේ ස්ථානාධිපති රංග කරුණාරත්න මහතා පැවැසීය.