පාදුක්ක සිරි පියරතන විදුහලේ කුඩා මිතුරි බාලදක්ෂකාවියන්ට පදක්කම් පැලඳවීම

0
23

හැංවැල්ල – එස්. අමරකාන්ති වෙත්තසිංහ

පාදුක්ක සිරි පියරතන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ කුඩා මිතුරි බාලදක්ෂකාවියන් සඳහා රන් තීරුව හා පදක්කම පැලඳවීම පාදුක්ක කොට්ඨාසයේ බාලදක්ෂ කොමසාරිස් සිරිමා රණවක මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉකුත් 25 වැනි දින විදුහලේදී සිදු කෙරිණි.

මෙහිදී කුඩා මිතුරි බාලදක්ෂිකාවියන් 35 දෙනකුට රන් තීරුව හා පදක්කම් පැලඳවීම සිදු කෙරිණි.

හෝමාගම අධ්‍යාපන කලාපයේ මඟ පෙන්වීම යටතේ, පැවැති මෙම උත්සවයට විදුහල්පති නිමල් බණ්ඩාර මහතාද, නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරිය ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයද, විද්‍යාලයේ කුඩා මිතුරි ඒකකය භාර ආචාර්යවරුන්ද, දරු දැරියෝද, මවුපියෝද සහභාගි වූහ.