නුපුහුණු ශ්‍රමිකයන් ලක්ෂ ගාණකට හොර සහතික දී රට යවලා

0
17


පුහුණු ශ්‍රමිකයන් බව ඇඟවීමට ව්‍යාජ සහතික ලබාදී නුපුහුණු ශ්‍රමිකයන් විදේශගත කිරීමේ ජාවාරමක් විදේශ රැකියා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න විසින් පත්කරන ලද ත්‍රිපුද්ගල කමිටුව විසින් හෙළිකරනු ලැබ ඇත.

පුහුණුව නැති අයකුට පුහුණු සහතිකයක් ව්‍යාජ ලෙස ලබාදීමට රුපියල් 45,000ක් එම සහතිකය මත ලියාපදිංචිය ලබාදීමට රුපියල් 20,000ක් මෙන්ම කඩිනමින් විදේශගත කිරීමට තවත් රුපියල් 45,000ක් ආදී වශයෙන් විවිධ කටයුතු වංචා සහගත ලෙස කරදීම සඳහා මුදල් ලබාගැනීම මේ වනවිට ජාවාරමක් බවට පත්ව ඇති අන්දම අමාත්‍යාංශ ලේකම් එම්.බී.ආර්. පුෂ්පකුමාර විසින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත දන්වා තිබේ.

මෙම ත්‍රිපුද්ගල කමිටුව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් පත්කරනු ලැබූයේ දැනට වාර්ෂිකව විදේශගත කරන ලක්ෂයක් පමණ වන ශ්‍රමිකයන් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 3ක් දක්වා වැඩි කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම සඳහාය. විශේෂයෙන් රට පුරා සියලු ප්‍රදේශවලින් ලැබෙන අයැදුම්පත් මෙම කමිටුව මඟින් පරීක්ෂා කරනු ලැබීය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ජේ‍යෂ්ඨ සහකාර ලේකම් ඩොනල්ඩ් මුරෆ්, කාර්යාංශයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරි මාධව දේශප්‍රිය සහ ශ්‍රී  ලංකා විදේශ රැකියා පෞද්ගලික සමාගමේ සභාපති මේජර් සුදත් අබේසිංහ මෙම කමිටුවේ සෙසු සාමාජිකයන් වන අතර ඩොනල්ඩ් මුරෆ් මහතා පසුව එම කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්විය.

මේ සම්බන්ධව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියංකර ජයරත්න ඉදිරියේ ඉකුත් 9 වැනිදා පැවැති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමේදී රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ ලේකම් එම්.බී.ආර්. පුෂ්පකුමාර ද කරුණු දක්වා තිබේ.